اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود در مصالح ساختمانی برای اجرایی محکم تر

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

سنگ به مرور زمان از سیمان یا ملاتی که در موقع اجرا استفاده شده جدا شده .

این تغییر میتواند به نحوه کارشدن سنگ در نما لطمه وارد کند و مصالح از نمای جدا شده و سقوط کند .

که این مسئله میتواند هم بسیار خطرناک باشد و جان انسانی را به خطر بیندازد .

هم نمای ساختمان را خراب میکند .

برای جلوگیری از این منظور مصالح باید به صورتی کار و اجرا شود .

از این منظور جلوگیری شود که به این کار اسکوپ گفته میشود . 

(اسکوپ : به عملی که بر بروی مصالح ساختمانی برای اجرایی محکم تر و بهتر برپشت آن اجرا میشود اسکوپ گفته میشود)

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

اسکوپ های رایج شامل : 

  • اسکوپ کردن با مفتول سیمی 
  • اسکوپ به روش پیچ و رولپلاک
  • اسکوپ با قطعه فلزی آماده
  • اسکوپ با قطعه سنگ ها

به توضیح هرکدام از این اسکوپ ها میپردازیم 

  • اسکوپ کردن با مفتول سیمی

    اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

در این روش سنگ را از پشت با فرز های دستی چند خط روی آن به صورت مستطیل یا ضربه دری شکل میاندازند .

سیم مفتولی نسبتا قوی ای را روی آن مثل شکل زیر میبندند.

  • اسکوپ به روش پیچ و رولپلاک

این روض در مواقع ضروری اتفاق میافتد،وقتی که سنگ بدون اسکوپ در پشت خود کار شده باشد .

در اثر زمان ول کرده باشد این موق به صورت اضطراری سنگ را با چند عدد پیش 

و رو پلاک مخصوص به ملات پشت آن متصل میکنند.

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

  • اسکوپ با قطعه فلزی آماده

امروزه برای راحت شدن کارها اسکوپ هایی فلزی و قالب دار برای این کار طراحی شده است .

که کار کردن سنگ ها را بسیار راحت میکند،

این اسکوپ فقط مخصوص این کار است و در دو نوع چسبی و قالبی میباشد.

اسکوچ های چسبی با چسبی بسیار قوی در پشت سنگ چسبانده میشود .

اسکوپ های قالبی با ایجاد قالب بر روی سنگ اسکوپ درون آن جفت میشود.

  • اسکوپ با قطعه سنگ ها

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

این روش قدیمی ترین روش اسکوپ میباشد که کم هزینه تر از بقیه موارد میباشد .

در این روش قطعه هایی از تکه های شکسته با ضایعاتی ستگ یا سرامیک یا آجر را با چسب بسیار قوی پشت سنگ های میچسبانند و بعد اجرا میکنند.

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

#دستگاه_سنگبری