اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود در مصالح ساختمانی برای اجرایی محکم تر

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

سنگ به مرور زمان از سیمان یا ملاتی که در موقع اجرا استفاده شده جدا شده .

این تغییر میتواند به نحوه کارشدن سنگ در نما لطمه وارد کند و مصالح از نمای جدا شده و سقوط کند .

که این مسئله میتواند هم بسیار خطرناک باشد و جان انسانی را به خطر بیندازد .

هم نمای ساختمان را خراب میکند .

برای جلوگیری از این منظور مصالح باید به صورتی کار و اجرا شود .

از این منظور جلوگیری شود که به این کار اسکوپ گفته میشود . 

(اسکوپ : به عملی که بر بروی مصالح ساختمانی برای اجرایی محکم تر و بهتر برپشت آن اجرا میشود اسکوپ گفته میشود)

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

اسکوپ های رایج شامل : 

 • اسکوپ کردن با مفتول سیمی 
 • اسکوپ به روش پیچ و رولپلاک
 • اسکوپ با قطعه فلزی آماده
 • اسکوپ با قطعه سنگ ها

به توضیح هرکدام از این اسکوپ ها میپردازیم 

 • اسکوپ کردن با مفتول سیمی

  اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

در این روش سنگ را از پشت با فرز های دستی چند خط روی آن به صورت مستطیل یا ضربه دری شکل میاندازند .

سیم مفتولی نسبتا قوی ای را روی آن مثل شکل زیر میبندند.

 • اسکوپ به روش پیچ و رولپلاک

این روض در مواقع ضروری اتفاق میافتد،وقتی که سنگ بدون اسکوپ در پشت خود کار شده باشد .

در اثر زمان ول کرده باشد این موق به صورت اضطراری سنگ را با چند عدد پیش 

و رو پلاک مخصوص به ملات پشت آن متصل میکنند.

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

 • اسکوپ با قطعه فلزی آماده

امروزه برای راحت شدن کارها اسکوپ هایی فلزی و قالب دار برای این کار طراحی شده است .

که کار کردن سنگ ها را بسیار راحت میکند،

این اسکوپ فقط مخصوص این کار است و در دو نوع چسبی و قالبی میباشد.

اسکوچ های چسبی با چسبی بسیار قوی در پشت سنگ چسبانده میشود .

اسکوپ های قالبی با ایجاد قالب بر روی سنگ اسکوپ درون آن جفت میشود.

 • اسکوپ با قطعه سنگ ها

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

این روش قدیمی ترین روش اسکوپ میباشد که کم هزینه تر از بقیه موارد میباشد .

در این روش قطعه هایی از تکه های شکسته با ضایعاتی ستگ یا سرامیک یا آجر را با چسب بسیار قوی پشت سنگ های میچسبانند و بعد اجرا میکنند.

اسکوپ های رایج و دستگاه سنگبری موجود

#دستگاه_سنگبری

برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زوال سنگ ها

برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زوال سنگ ها ساختمانی عبارت اند از

برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زوال سنگ ها

برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زوال سنگ ها

 • عامل فیزیکی 
 • عامل شیمیایی
 • باران 
 • شبنم 
 • باد 
 • تغییرات دمایی
 • رشد گیاهان
 • پوسیدگی متقابل
 • هوای آلوده 
 • گل گیاهان

 عامل فیزیکی :

اگر خیس­ شدن با باران و خشک ­شدن با خورشید به صورت متوالی اتفاق بیفتد تنش­های داخلی در سنگ­ها ایجاد شده و فروپاشی آن را به همراه خواهد داشت.

 عامل شیمیایی

در مناطق صنعتی، آب های اسیدی ناشی از باران با سنگ­ واکنش می­ دهند و منجر به زوال سنگ  می­ شوند

که واکنشهای شیمیایی شامل دو بخش تجزیه و اکسیداسیون می باشد که در زیر به توضیح آن  دو می پردازیم:

 • تجزیه

  برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زوال سنگ ها

از هم پاشیدن سیلیکات آلومینیوم (یک ماده­ با خاصیت بازی) موجود در سنگ­ها که در تماس با آب واکنش شیمیایی می دهد.

حاصل این واکنش هیدراته شدن سیلیکات و

حل شدن راحت شکل­های کربناتی مواد بازی در آب است که همگی به شکل محلول درمی­ آیند

و ترکیب سیلیکات آلومینای هیدراته (کائولینیت) از خود به جا می­گذراند. تجزیه­ فلدسپات مطابق فرمول زیر انجام می شود:

K2Al2O3.6H2O + CO2 + nH2O = K2CO3 + Al2O3.2SiO2.2H2O + 4SiO2.nH2O

 • اکسیداسیون و هیدراتاسیون

  برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زوال سنگ ها

سنگ­هایی که حاوی ترکیبات آهن به شکل پروکساید، سولفید و کربنات هستند .

هنگام تماس با آب باران اسیدی، اکسید و هیدراته می ­شوند.

به عنوان مثال، پروکساید آهن (FeO) به اکسید آهن (Fe2O3) تبدیل می­ شود که با آب ترکیب شده

و FeO.nH2O تشکیل می ­دهد. این تغییر شیمیایی با افزایش حجم همراه بوده

و منجر به تغییر فیزیکی در سنگ می­ شود؛

این تغییر فیزیکی خود را با رها کردن سایر مواد معدنی موجود در سنگ نشان می ­دهد.

مثال دیگر، سیدریت و سولفید آهن است که به لیمونیت اکسید می ­شوند و سولفور را آزاد می­کنند؛

سولفور با آب و اکسیژن ترکیب شده و سولفوریک­ اسید و در نهایت سولفات­ها را تشکیل می­دهند.

 باران

آب باران به صورت فیزیکی و شیمیایی بر سنگ­ها تأثیر می­گذارد.

تأثیر فیزیکی ناشی از قدرت فرسایشی آن و تأثیر شیمیایی ناشی از

تجزیه، اکسیداسیون و هیدراتاسیون مواد معدنی موجود در سنگ­ موجب زوال سنگ می شوند.

شبنم 

در مکان­های سرد، شبنم به درون تخلخل­های سنگ­ نفوذ می­ کند. یخ زده و منبسط می شود این شبنم ­ها سبب ایجاد ترک می­ شوند.

باد

از آنجایی که باد حامل ذرات گرد و غبار است، سایش حاصل از این ذرات سبب زوال سنگ­ها می ­شود.

تغییرت دمایی

انبساط و انقباض حاصل از تغییرات دمایی متناوب سبب زوال سنگ می ­شود مخصوصا اگر سنگ حاوی مواد معدنی با ضریب انبساط حجمی متفاوت باشد.

رشد گیاه

ریشه­ درختان و علف­های هرزی که در اطراف سنگ­ها رشد می­کنند سنگ­ها را مرطوب نگه داشته و مواد آلی و اسیدی نیز از خود ترشح می­ کنند که سبب زوال سنگ­ می­ شود. ذرات گرد و غبار با منشأ آلی یا غیرآلی نیز روی سطح نشسته و به درون تخلخل­های سنگ نفوذ می­ کنند. زمانی که این ذرات در تماس با رطوبت ناشی از گیاهان قرار می­گیرند، فرآیند باکتریولوژیک آغاز و میکرو ارگانیسم­هاای که منجر به تولید اسید می شوند به سنگ­ها حمله کرده و سبب پوسیدگی سنگ می ­شوند.

پوسیدگی متقابل (دو جانبه)

زمانی که انواع مختلفی از سنگ­ها در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می­ گیرند پوسیدگی متقابل اتفاق می ­افتد. مثلا زمانی که ماسه سنگ زیر سنگ­ آهک استفاده شود، مواد شیمیایی که توسط آب باران از سنگ­ آهک وارد ماسه­ سنگ می­ شوند سبب زوال ماسه سنگ خواهند شد.

هوای آلوده

آلودگی های جوی، بخار، اسیدها و ذرات اسیدی موجود در اتمسفر سبب زوال سنگ می­ شوند و سنگ­های حاوی CaCO3 و MgCO3 به شدت تحت تأثیر قرار می­گیرند.

گل سنگ­ ها

گل سنگ ها، سنگ آهک را نابود می­ کنند اما برای سایر سنگ­ها به عنوان پوشش محافظ عمل کرده و مانع تخریب آنها می شوند، گل سنگ با ایجاد یک سری حفرات عمودی موازی در سنگ­ آهک به تدریج آن­ها را تضعیف و در نهایت نابود می کند.

برخی از عوامل طبیعی در پیدایش زال سنگ ها

#دستگاه_سنگبری #سنگبری   #سنگ_بری #دستگاه_سنگ_بری #دیسک_سرامیک_بر #دیسک_گرانیت_بر #دیسک_آسفالت_بر #دیسک مرمریت #دستگاه_کاشی_بر #دستگاه_سنگبری_شفتی  #دستگاه_سنگبری_لینرگاید

انواع سنگ کوارتز

انواع سنگ کوارتز شامل کوارتز دودی | کو ارتز آبی | کوارتز صورتی | و …

انواع سنگ کوارتز شامل کوارتز دودی | کو ارتز آبی | کوارتز صورتی | و …

 • کو ارتز آبی
 • کوارتز صورتی ( رز کوارتز)
 • کوارتز شیری یا شفاف
 • کوارتز بی رنگ
 • کوارتز بنفش ( آمتیست )
 • کوارتز زرد (سیترین )
 • کوارتز چند رنگ ( آمیترین )

کوارتز دودی : 

 
smoky یا قهوه ای نوع شفافی از سنگ ها است و از نام کارن گورم ((cairngorm ، کوهی در اسکاتلند گرفته شده و اولین بار در آن جا یافت شد .
کوارتز دودی، سنگی است که درون آن دودی می باشد وسنگی خوش تراش است .
 سنگ کوارتز دودی : این سنگ باعث تقویت ماهیچه ها ، عضلات و رفع گرفتگی آنها می شود .
همچنین سنگ کوارتز دودی ، از درد های کمر و عضله می کاهد و به زانوها و رُباط پا ،  نیرو می بخشد .
سنگ کوارتز دودی ،  قدرت باروری فرد را بالا می برد و برای اندام های جنسی مناسب است .
 

سنگ کوارتز آبی :

برچاکرای گلو مفید است و ریه وحنجره را تقویت می کند .
کوارتز آبی ،  سیستم   ایمنی  بدن را تقویت و در برابر اشعه ها ی مضر فرد را حفظ می کند .
 
 سنگ کوارتز صورتی (رزکوارتز) : 
نوعی کوارتز به رنگ صورتی است و معمولا ظاهری ابر گرفته  و یخی دارد .
و به شکل برجسته تراشیده می شود . و رنگ پر رنگ صورتی کوارتز ،طرفدار بیشتری دارد .
بهترین نوع کوارتز صورتی ، در برزیل کشف شده است .
 

سنگ کوارتز شیری یا شفاف :

انواع سنگ کوارتز

سنگ کوارتز شیری در هر نقطه از بدن انسان قرار  گیرد ،انرژی  را  فوق العاده افزایش می دهد .
کوارتز شیری یا کبود ، روی سیستم عصبی تاثیر می گذارد و غدد و هورمون ها را فعال می کند .
رومیان باستان در گذشته های دور برای پایین آوردن تب و ورم از سنگ کوارتز شیری استفاده می کردند . 

 

مشکلات متداول در تمیزکاری سنگ

مشکلات متداول در تمیزکاری سنگ

مشکلات متداول در تمیزکاری سنگ

نیاز به تمیز کردن نمای ساختمان، یک نیاز مهم و ضرورری در زندگی به شمار می آید.

در خصوص تمیزکاری نمای بنا های تاریخی و یا بنا های موجود در مناطق باستانی، اسکاتلند به صورت سختگیرانه تر عمل می کند . 

زیرا به این باور رسیده اند که با تمیزکاری غیر اصولی نماهای سنگی ساختمانها دچار آسیب های جبران ناپذیر می شوند .

از سال ۱۹۹۲ قوانین و دستور العمل های تمیز کردن سنگ نما در اسکاتلند دچار تغییر و تحول شد.

پیش از سال ۱۹۹۲ دستور العمل کنترل شده و مناسبی برای تمیز کردن نما ساختمان وجود نداشت،

که باعث می شد تا روش های مختلفی بدون توجه به عواقب آن، توسط پیمانکاران پیشنهاد شود

و معمولاً توجه کمی از سوی مالکین ساختمانها به نتیجه طولانی مدت تمیز کاری بر روی نمای ساختمان می شد.

پیمانکاران نظافت نمای ساختمان، در تلاش برای غلبه بر انواع کثیفی، معمولاً بدترین حالت کثیفی را در نظر می گرفتند .

راهکار برطرف نمودن آن را به عنوان قاعده ای تثبیت شده برای تمیزکردن کل نما در نظر می گرفتند .

این موضوع باعث می شد تا پوشش های سطحی سنگ تخریب شوند.

در ترکیب نمای ساختمان، تنها از یک نوع ماده استفاده نمی شود .

و برای نصب آنها نیز از ملاتهای سیمانی و یا آهکی استفاده می شود . 

و عوامل دیگری همچون تنوع در رنگ، زمینه، طرز قرارگیری و … نیز در بین آنها وجود دارد که با آن ها آشنا میشوید . 

ادامه مطلب

خواص ماورائی سنگ کریستال کوارتز

 • تعادل و تنظیم چاکرای هفتم ( دارای تاثیر مستقیم بر روی هفت چاکرا )
 • تابش دهنده و منعکس کننده ی نور و انرژی روحانی به سمت بدن
 • سنگ نماد ذهن و کمک به تمرکز و افزایش توانایی های ذهنی و باز نمودن ذهن
 • تصفیه روحی و روانی
 • دارای قدرت محافظ در برابر سحر و جادو
 • کمک به ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک
 • با تحریک سیستم ایمنی بدن آن را تعادل می بخشد  
 • تزکیه و پاکسازی اندام های بدن
 • به عنوان یک پاک کننده روح
 • اتصال ابعاد فیزیکی با ذهن
 • به عنوان تقویت کننده قدرت در شرایط سحر و جادو است
 • کریستال اغلب برای محافل و مراسم مذهبی استفاده می شود
 • اثری روشنگر و مفید بر روی همه ی چاکرا می گذارد
 • در طول مدیتیشن فضای روحی و معنوی خاصی به فرد می دهد . 
ادامه مطلب